Den Basın Açıklaması Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association Logo

Den Basın Açıklaması Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği (Press Release from Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association)

BASINA ve KAMUOYUNA;

9 Temmuz 2013 tarihinde, Dora adlı trans seks işçisi, Kuşadası’ndaki evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Trans seks işçileri olarak her türlü şiddetin mağduru olarak hayatlarımıza devam ediyoruz. Yıllardır dile getirdiğimiz sorunlarımız ve taleplerimiz Hükümet ve birçok başka kesim tarafından görmezden geliniyor. Önyargı, damgalanma, ayrımcılık, şiddet ve toplumsal dışlanma, hayatımızın rutin gerçekleri halinde.

Seks işçiliği üzerinden trans kadınları her gün hedef alan ve maruz kalınan nefret suçları sonrasında etkin soruşturma yürütmeyen polis, trans seks işçilerinin katillerini ceza indirimleriyle ödüllendiren yargı, trans kadınları eğitim ve seks işçiliği dışındaki istihdam alanından dışlayan devlet, trans seks işçisi cinayetlerini görmezden gelen veya magazinsel boyutuyla gündeme taşıyan medya ve “fuhuş” karşıtlığı ve “genel ahlak” argümanlarıyla trans seks işçilerini evlerinden sokağa atan, güvenliksiz çalışma alanlarına iten transfobi ve orospufobi… Bize göre Dora cinayetinin asıl katilleri, trans seks işçilerinin hak taleplerini görmezden gelen ve en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza kast edilmesine ses çıkarmayıp dolaylı yoldan destek olan herkestir.

Bizler artık trans seks işçilerine reva görülen bu açık “kırım”ın son bulması için harekete geçilmesini talep ediyoruz. Her gün fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalıp, toplumun çeperlerine itilen trans seks işçilerinin haklarının korunmasını istiyoruz.

Trans kadınları sadece seks işçiliği alanına iten, diğer istihdam alanlarından koparan ayrımcılıkla mücadele için “cinsiyet kimliği” ve “cinsiyet ifadesi” ibarelerini içeren bir ayrımcılıkla mücadele kanunu çıkarılmalı; yetkililer trans kadınlara yönelik her türlü ayrımcılıkla fiili mücadele politikalarını geliştirmelidir.

Trans seks işçilerine yönelen nefret suçları ile etkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla, “cinsiyet kimliği” ve “cinsiyet ifadesi” ibarelerini de bünyesinde barındıran bir nefret suçları mevzuatı oluşturulmalıdır.

Seks işçilerini güvenliksiz çalışma alanlarına iten ve bizzat şiddetin mağduru olmalarına vesile olan “fuhuş” ile ilgili mevzuat değişirilmeli, seks işçilerinin taleplerine uygun yasal mevzuat ve fiili politikalar oluşturulmalıdır. Seks işçilerinin güvenli alanlarda çalışma hakkı garanti altına alınmalıdır.

Kolluk kuvvetleri ve yargı birimlerinin seks işçileri ve trans kadınlara yönelik önyargılı ve ayrımcı tutumuyla mücadele edilmeli; trans seks işçisi katillerine “haksız tahrik” veya “iyi hal” gerekçeleriyle verilen ceza indirimleri derhal son bulmalıdır.

Dora’nın katili hakkında gerekli cezai yaptırımlar, hiçbir ceza indirimine gidilmeden uygulanmaldır. Gerçekleşen cinayetin nefret boyutuna vurgu yapılmalıdır.

Trans ve seks işçisi cinayetleri politiktir. Trans seks işçilerine yönelen şiddet, kadınlara, engellilere, HIV pozitif bireylere, Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, Romanlara, işçilere, emekçilere, sığınmacı/mültecilere, doğaya, hayvanlara yönelen şiddetin bir başka yüzüdür.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi
Devrimci Sosyalist işçi Partisi (DSİP)
DTCF Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu
Hebun Diyarbakır LGBTT Derneği
İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Kaos GL
Kültürlerarası Araştırmalar Derneği
Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
ODTÜ LGBT Dayanışması
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
SPoD
Trans Blok
Queer Adana
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s